Strona główna
Pomoc Psych. Pedag.
BIP
AKTUALNOŚCI
PLAN LEKCJI
Rada pedagogiczna
HISTORIA
Nasza szkoła
KONKURSY
Samorząd
PROJEKTY
DOKUMENTY

Archiwum

wydarzeń:

2021/2022
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006

Znalezione obrazy dla zapytania bip

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Kilar w Kleszczynie

WYKONANIE BUDŻETU: Sprawozdawczość finansowa 2021r.

SP KLESZCZYNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2021.

SP KLESZCZYNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2021.

SP KLESZCZYNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2021.

edytowano: 31.06.2022r. godz: 15:30

 

 

WYKONANIE BUDŻETU: Sprawozdawczość finansowa 2020r.

SP KLESZCZYNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2020.

SP KLESZCZYNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2020.

SP KLESZCZYNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2020.

edytowano: 10.05.2021r. godz: 15:30

 

WYKONANIE BUDŻETU: Sprawozdawczość finansowa 2019r.

SP KLESZCZYNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2019.

SP KLESZCZYNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2019.

SP KLESZCZYNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2019.

 

WYKONANIE BUDŻETU: Sprawozdawczość finansowa 2018r.

SP KLESZCZYNA - Zestawienie zmian w funduszu na dn. 31.12.2018.

SP KLESZCZYNA - Informacja dodatkowa za 2018 r.

SP KLESZCZYNA - Rachunek zysków i strat na dn. 31.12.2018.

SP KLESZCZYNA - Bilans jednostki na dn. 31.12.2018.

 

REGULAMINY;

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

Regulamin wynagrodzeń

 

DOKUMENTY SZKOŁY DO POBRANIA:

STATUT SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2018/2019

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

„Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych”

Deklaracja

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE ZŁOTÓW ORAZ HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE