Strona główna
Pomoc Psych. Pedag.
BIP
AKTUALNOŚCI
PLAN LEKCJI
Rada pedagogiczna
HISTORIA
Nasza szkoła
KONKURSY
Samorząd
PROJEKTY
DOKUMENTY

Archiwum

wydarzeń:

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. M. Kilar w Kleszczynie

realizowana jest na terenie szkoły w ramach każdych zajęć lekcyjnych, a także organizacji zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno –społeczne i logopedycznych). Pomoc w tym zakresie można otrzymać od każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i dyrektor szkoły (tel.67-263-11-27)

Pedagog  - mgr Wioletta Biała

 

poniedziałek

 

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

1000  - 1500

 

 

700 - 1030

 

 

1140 -1510

 

700  -1115         1345 -1515

 

905 -1320

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na specyfikę pracy pedagoga szkolnego, nie jest on zawsze dostępny w swoim gabinecie. Zapraszam do umawiania się na spotkania telefonicznie 662-107-145

Zadania Pedagoga szkolnego wynikają z rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i są realizowane we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

 • nie radzą sobie z nauką;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcą podzielić się sukcesem i radościami;
 • maja problemy rodzinne;
 • maja ciekawe pomysły, którymi chcą się podzielić,
 • chcą poradzić się w kwestii wyboru szkoły,
 • i inne…

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • są trudności rodzinne wynikające z sytuacji materialnej;
 • problemy osobiste ( z doświadczenia wiem, jeśli dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki)
 • i inne…

Pomoc można także otrzymać w Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Złotowie (ul. Szkolna 3; tel. 67 -263 -21-03)

Proszę pamiętać, że szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości!