Strona główna
Pomoc Psych. Pedag.
BIP
AKTUALNOŚCI
PLAN LEKCJI
Rada pedagogiczna
HISTORIA
Nasza szkoła
KONKURSY
Samorząd
PROJEKTY
DOKUMENTY

Archiwum

wydarzeń:

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006

 

Historia Szkoły Podstawowej w Kleszczynie.

lata 1929 -1939

W 1929 roku Polskiemu Towarzystwu Szkolnemu udało się uzyskać zezwolenie na zorganizowanie 17 polskich prywatnych szkół na terenie powiatu złotowskiego. Wystąpiły jednak ogromne problemy ze zwerbowaniem potrzebnej liczby nauczycieli z Polski, gdyż władze niemieckie zwlekały z wydaniem wiz. Dlatego też 09.kwietnia 1929 uruchomiono tylko cztery polskie szkoły: w Kleszczynie, Sławianowie, Świętej i Głomsku. Pierwsza prywatna polska szkoła w Kleszczynie mieściła się w mieszkaniu pana Jana Gniota. Nauczycielami byli Jan Maćkowicz, Kazimierz Czerwiński. W dniu otwarcia szkoły zapisano do niej 22 dzieci. Do obowiązków nauczyciela należało: tworzenie chórów, organizowanie bibliotek, kółka kulturalnego, przysposobienia rolniczego, koła tańców polskich, urządzanie różnych imprez i zabaw. Nauka w szkole  odbywała się w dwóch językach: polskim i niemieckim. W przeciwnym razie władze niemieckie mogły szkołę zlikwidować. W sierpniu 1939 roku aresztowano nauczycieli polskich, zesłano do obozów, w których wielu z nich oddało życie za polską szkołę.

lata 1945 - obecnie

Po wojnie zaczęto organizować na nowo polskie szkoły, ale w jakże trudnych warunkach. Brak ławek, tablic, podręczników. Nie brakowało jednak chęci, energii i zapału ze strony nauczycieli, rodziców i dzieci. Po wojnie szkołę w Kleszczynie organizuje p. Maria Killar. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Były tu tylko 4 sale lekcyjne, brakowało boiska, a nawet przez pewien czas  ubikacji (po pożarze w 1963 r.). Z tych względów podjęto starania o budowę nowej szkoły. 15 kwietnia 1963 roku przybyły do Kleszczyny powiatowe władze geodezyjne, aby wytyczyć teren pod budowę nowej szkoły. Już w czerwcu, tego samego roku, rozpoczęto zwożenie materiałów budowlanych. Jesienią zaczęto kopać fundamenty. Nawet zima nie przerwała prac, które nadzorował pan Józef Paździor. 22 lipca 1964 roku odbyła się ważna uroczystość, wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Od tej chwili trwały intensywne prace budowlane, a następnie wykończeniowe. Przybywali fachowcy różnych dziedzin, ekipy nieustannie wymieniały się. Zaistniał nawet problem ze znalezieniem dla nich noclegów. Maj i czerwiec 1965 roku, to ostatnie chwile nauki w starej szkole. Przebiegały one pod hasłem „przeprowadzka”. Pakowano drobne pomoce naukowe, równocześnie przyjmowano nowe wyposażenie szkoły. Wreszcie nadszedł tak długo oczekiwany dzień – 29 sierpnia 1965 roku – wtedy to odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. Część oficjalna rozpoczęła się od przemówień zaproszonych gości. Następnie przewodniczący Gminnej Rady Narodowej pan Jan Brzeziński przeciął wstęgę przed głównym wejściem i wręczył klucze dyrektorowi szkoły panu Marianowi Matylisowi. Życzył też wszystkim owocnej pracy w nowym gmachu szkoły. Za życzenia podziękowała  w imieniu uczniów Zdzisława Betscher. Po części oficjalnej wysłuchano występów przygotowanych przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczyciela Jana Massla. Wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez członkinie KGW, ze składek mieszkańców wsi, Ten uroczysty dzień kończyła zabawa ludowa, trwająca do białego rana. Nauka w nowym budynku rozpoczęła się 1 września 1965 roku i trwa do dnia dzisiejszego. W październiku zorganizowano tu również przedszkole.

Uroczyste otwarcie szkoły 29 sierpnia 1965 roku

Szkoła Podstawowa w Kleszczynie jest jedną z tysiąca szkół  oddanych na tysiąclecie istnienia państwa polskiego. Nadano jej imię XX – lecia PRL. Po przemianach politycznych w Polsce zaprzestano używania tej nazwy. W 2003 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali patrona, którego imię będzie nosiła ta placówka. Na uroczystych obchodach 40 – lecia szkoły we wrześniu 2005 r. nastąpiło oficjalne nadanie imienia Marii Kilar – pierwszej powojennej kierowniczki  szkoły w Kleszczynie.

W dniu 31.07.2006r. w szkole rozpoczęto wymianę starych okien które pamiętały lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia i  zaczęły się rozlatywać. W sierpniu 2006. rozpoczęto też ocieplanie budynku i dobudowano stylowy daszek przed wejściem do szkoły. Przerobiono także mieszkanie nauczycielskie na salę lekcyjną dla sześciolatków.

 

DYREKTORZY w latach 1965 - 2005

Marian Matylis            1965 – 1973

Ireneusz Szczotka        1973 – 1978

Franciszek Golla          1978 – 1980

Bolesław Piotrow         1980 – 1982

Klara Wawrzyniak       1982 – 1992

Daria Wawrzyniak       1992 – 1997

Hanna Gabriel              1997 – 2008

Katarzyna Kwacz             2008-obecnie

 

 

Szkoła w Skicu

W 1973 roku zlikwidowano ośmioklasową Szkołę Podstawową w Skicu. Uczniowie klas IV – VIII zostali przeniesieni do szkoły w Kleszczynie. W Skicu zostały tylko klasy I – III i przedszkolaki. Wkrótce zorganizowano tu filię. Przez wiele lat kierownikiem tej placówki była nauczycielka Barbara Kowalska. W 2004 roku filia Szkoły Podstawowej w Kleszczynie z siedzibą w Skicu została zlikwidowana.

 

W dniu 06 maja 2008 roku po ciężkiej chorobie odeszła od nas Pani Dyrektor Hanna Gabriel.

Wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły w latach 1997 - 2008.

Bardzo lubiana przez uczniów oraz współpracowników.

Mimo, że odeszła ciałem, pozostanie z nami duchem.